I våra minnen, vännen och kamraten Janne

Den 16 oktober 2006 förolyckas Janne och tillsammans 2 med två kamrater i ett haveri utanför södra Sverige.
Janne lämnar ett stort tomrum och stor saknad efter sig.

Denna sida är ett minne av vännen och kamraten Janne Svensson.