Nr 91.259, Fv 50047, SE-KGZ

Vår Safir byggdes 1953 och fick serienummer 91.259.
Sina första år tjänstgjorde den som skolflygplan på Ljungbyhed för blivande flygvapenpiloter.
Den var då gulmålad med nr 92 målat i svart på fenan.

27 april 1972 övergick den till F13 i Norrköping där den målades camoflagegrön med day-glow kontrast-markeringar och fick nummer 72 målat i gult på fenan.
Därefter gick den vidare till F 16 i Uppsala där den först fick nummer 97 och sedan 98.

Senare såldes flygvapnets Safirer på den civila marknaden och överfördes till LFV:s register.
50047 som var flygvapnets nummer på flygplanet köptes den 17 maj 1989 av Botvid Svensson i Västerås och fick civil registrering SE-KGZ.
Därefter ägdes den några år av Rolf Dahlström i Spånga innan den köptes av oss i oktober 2001